WARSZTAT / USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Poznański Kongres Kultury zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

wtorek, 15 listopada 2011 / godz. 10:00-16:00 / Sala Audiowizualna CK Zamek

Warsztat jest prowadzony aktywnymi metodami. Zachęcamy do uczestnictwa szczególnie osoby, które nie mają dużego doświadczenia w temacie dostępu do informacji. Spotkanie poprowadzi prawnik – Krzysztof Izdebski, który udziela porad prawnych w Pozarządowym Centrum DiP.

Nasze podejście zawsze dotyczy perspektywy obywatela (podmiotu uprawnionego), a nie administracji (podmiotów zobowiązanych).

W programie zajmujemy się następującymi tematami:

  • czym jest informacja publiczna,
  • jakie ma znaczenie dla życia każdego i każdej z nas,
  • kto musi ją udostępniać,
  • kto może wnioskować o informację,
  • jakie są ograniczenia w dostępie do informacji,
  • jakie obowiązują w tej kwestii procedury (w tym roku z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizowania ustawy o dostępie do informacji publicznej).

prowadzenie: Krzysztof Izdebski, Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Krzysztof Izdebski / prowadzic szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w ramach Pozarządowego Centrum DIP, jak też dla innych organizacji, w tym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Współautor internetowego kursu na temat dostępu do informacji publicznej. Przygotowuje opinie SLLGO w zakresie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stale się kształci uczestnicząc w konferencjach, sprawach sądowych i rozwiązując przypadki napływające do Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.