WARSZTAT / USTAWA O ORAGNIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

 

Poznański Kongres Kultury zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – co reguluje ustawa, co zmienia obecnie wprowadzana nowelizacja. Warsztaty mają pomóc zrozumieć zmiany wprowadzone w nowelizacji i intencje ustawodawcy. Podczas warsztatów przeprowadzona zostanie analiza porównawcza nowych regulacji.

środa, 16 listopada 2011 / godz. 10:00-16:00 / Sala Audiowizualna CK Zamek 

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia25 października 1991 r. została znowelizowana (uchwalona nowelizacja) 31 sierpnia 2011 r. Zmiany ustawy wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r. Zmiany ustawy mają na celu „uelastycznić” i unowocześnić działalność kulturalną, biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość, rozwój i oczekiwania społeczne względem kultury i instytucji kultury. Nowelizacja ustawy ma na celu ułatwić działania w obszarze kultury, zniwelować ograniczenia i bariery, a także ułatwić kwestie związane z interpretacją przepisów.

Proponowane rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie instytucji kultury i spowodować bardziej efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną. Warsztaty mają pomóc zrozumieć te zmiany i intencje ustawodawcy. Podczas warsztatów przeprowadzona zostanie analiza, także porównawcza, nowych regulacji.

prowadzenie: dr Joanna Hołda / Narodowe Centrum Kultury

Joanna Hołda / doktor nauk prawnych, menadżer kultury, nauczyciel akademicki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Wydziału Pedagogiki Psychologii UMCS w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie. Pracuje w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie. Od 2010 r. w zarządzie lubelskiej Zachęty. Jest autorką i współautorką publikacji m. in. z zakresu prawa własności intelektualnej, praw człowieka, prawa kultury i sztuki.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w warsztatach należy wysłać pod adres: biuro@poznanski-kongres-kultury.org