dyskusja / nowoczesna instytucja kultury >>> potkanie poświęcono wyzwaniom stojącym przed instytucjami kultury w związku z nowelizacją dotyczącego ich ustawodawstwa oraz analizie najważniejszych problemów, z którymi się dziś borykają. Czy istnieje idealny model „nowoczesnej instytucji kultury"? Jaka jest jej dzisiejsza misja? Dlaczego miasto nie może pomijać kultury w strategii rozwoju? Czytaj więcej

dyskusja / edukacja artystyczna. obowiązek czy potrzeba >>> edukacja kulturalna jest pojęciem bardzo szerokim i coraz częściej stawianym jako kluczowe w funkcjonowaniu instytucji kultury. Debata pozwoli nazwać podstawowe nurty dziedziny i zdiagnozować problemy, z którymi edukacja się boryka. Udział w dyskusji wezmą osoby, które w różny sposób i w różnych środowiskach realizują założenia nowoczesnej edukacji kulturalnej. Pragniemy, aby spotkanie było mocnym głosem i otworzyło przestrzenie do dyskusji wśród odbiorców, animatorów i twórców kultury. Czytaj więcej