Poznański Kongres Kultury jest miejscem otwartego spotkania ludzi, dla których kultury jest ważna. Nie dzielimy uczestników na gości, słuchaczy czy organizatorów. Zapraszamy wszystkich to współuczestnictwa w debacie i współtworzenia wydarzeń Kongresowych. Każdy może stać się uczestnikiem Kongresu i wziąć aktywny udział w spotkaniach przedkongresowych. Każdy, kto zarejestruje swój udział w Kongresie staje się pełnoprawnym uczestnikiem Kongresu i otrzyma komplet materiałów informacyjnych dotyczących wydarzenia. Spotkajmy się na Poznańskim Kongresie Kultury 1-3 grudnia 2011, Polska Akademia Nauk, ul. Wieniawskiego 17/19

ZAREJESTRUJ SWOJE UCZESTNICTWO Rejestracja jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich chętnych. POBIERZ PROGRAM / Poznańskiego Kongresu Kultury

 

 

 • 9:00 – 9:45

  rejestracja uczestników

 • 9:45 – 10:00

  otwarcie Kongresu przez przedstawicieli Sztabu
  miejsce na wypowiedzi przedstawicieli władz

 • 10:00 – 10:30
 • wykład Kultura uczestnictwa o nowych modelach uczestnictwa w kulturze i demokracji Edwin Bendyk
 • 10:30 – 12:15

  dyskusja kontekstowa Jakimi językami mówimy o kulturze?
  z udziałem: Jerzy Hausner, Przemysław Czapliński, Ewa Rewers, Izabella Cywińska, Marek Piekarski, Rafał Jakubowicz, prow. Roman Kurkiewicz

 • 12:15 – 12:30

  przerwa kawowa

 • 12:30 – 14:00

  raport Grupy Roboczej 1
  Partycypacja obywatelska w zarządzaniu kulturą

 • 14:00 – 15:30

  przerwa obiadowa

 • 15:30 – 17:00

  raport Grupy Roboczej 2
  Publiczna instytucja kultury i współpraca międzysektorowa

 • 17:00 – 17:15

  przerwa kawowa

 • 17:15 – 18:45

  raport Grupy Roboczej 3
  Ocena i ewaluacja przedsięwzięć kulturalnych

 • 18:45 – 19:00

  przerwa kawowa

 • 18:45 – …

  otwarty mikrofon

 • 20:00 – …

  wydarzenia towarzyszące

 • 9:45 – 10:00

  rejestracja uczestników

 • 10:00 – 10:30

  wykład Komu potrzebna kultura o roli kultury w kontekście miejskim i zagrożeniach jej instrumentalizacji
  Marek Beylin

 • 10:30 – 12:15

  dyskusja kontekstowa Kultura dla zmian? o uczestnictwie i obywatelskim potencjale kultury
  z udziałem: Anna Giza-Poleszczuk, Ewa Wójciak, Katarzyna Wielga, Lech Mergler, Marek Krajewski, Marcin Poprawski, prow. Wojciech J. Burszta

 • 12:15 – 12:30

  przerwa kawowa

 • 12:30 – 14:00

  raport Grupy Roboczej 4
  Promocja kultury i promocja miasta przez kulturę

 • 14:00 – 15:30

  przerwa obiadowa

 • 15:30 – 17:00

  raport Grupy Roboczej 6
  Edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze

 • 17:00 – 17:15

  przerwa kawowa

 • 17:15 – 18:45

  raport Grupy Roboczej 5
  Infrastruktura kultury

 • 18:45 – 19:00

  przerwa kawowa

 • 18:45 – …

  otwarty mikrofon

 • 20:00 – …

  wydarzenia towarzyszące

 • 9:45 – 10:00

  rejestracja uczestników

 • 10:00 – 10:30

  wykład „Strategia dla miasta”
  o potrzebie strategicznego myślenia i możliwych rolach kultury w strategiach rozwoju miast
  prof. Wojciech Kłosowski

 • 10:30 – 12:15

  dyskusja kontekstowa Prawo do kultury o polskiej wiośnie kulturalnych ruchów obywatelskich
  z udziałem: Olga Marcinkiewicz (Kultura w budowie), Alina Gałązka (Inicjatywa Warszawa 2020), Łukasz Biskupski (Regionalny Kongres Kultury, Łódź), Rafał „Koza” Koziński (Społeczny Komitet Organizacyjny SPOKO, Lublin), prow. Włodzimierz Nowak

 • 12:15 – 12:30

  przerwa kawowa

 • 12:30 – 13:15

  Diagnoza dla kultury
  czyli przedstawienie wyników badań Krzysztofa Podemskiego

 • 13:15- 13:30

  przerwa kawowa

 • 13:30 – 15:00

  Rekomendacje dla poznańskiej kultury
  czyli wspólny pakiet rekomendacji Grup Roboczych

 • 15:00 – 15:30

  przerwa kawowa

 • 15:30 – 17:00

  Plan dalszych działań i dyskusja

 • 18:00 – …

  wydarzenia towarzyszące