Poniżej prezentujemy wersje rekomendacji zaprezentowane podczas otwartych konsultacji. Aktualne wersje raportów znajdują się w sekcji raporty.

 

Projekt rekomendacji Grupy Roboczej 1

Partycypacja obywatelska w zarządzaniu kulturą.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój kapitału społecznego wydają się jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej Polski, a wspólnoty miejskie powinny mieć w tym swój istotny udział.

 

Projekt rekomendacji Grupy Roboczej 2

Publiczna instytucja kultury i współpraca międzysektorowa.

Instytucja publiczna, w znaczeniu przyjętym w tym raporcie, to instytucja nie tylko finansowana z publicznych środków, ale przede wszystkim funkcjonująca w sferze publicznej i wypełniająca misję publiczną, będąca przestrzenią publicznej debaty i służąca społeczności.

 

Projekt rekomendacji Grupy Roboczej 3

Ocena jakościowa oraz ewaluacja działalności kulturalnej.

Większość dotychczasowych modeli ewaluacji działalności kulturalnej koncentruje się na podejściu ilościowym – na wymiernych (najlepiej: liczbowych) rezultatach konkretnych działań. W rezultacie takiego stanu rzeczy kultura postrzegana jest przede wszystkim w kontekście zasady „im więcej, tym lepiej”.

 

Projekt rekomendacji Grupy Roboczej 4

Kultura jako element promocji miasta oraz promocja kultury.

 Jeśli jednym z głównych zadań promocji jako narzędzia marketingu jest właśnie komunikacja, w wypadku promocji kultury poznańskiej jest to – naszym zdaniem – najsłabsze ogniwo prowadzonych obecnie działań.

 

Projekt rekomendacji Grupy Roboczej 5

Raport badawczy

Infrastruktura kultury.

Niewątpliwą korzyścią przeprowadzonych badań jest wywołanie dyskusji na temat konieczności efektywnego monitorowania stanu poznańskiej infrastruktury kulturalnej, w celu dostarczenia uaktualnionej wiedzy podmiotom, zarówno bezpośrednio związanym z prowadzeniem działalności w tym obszarze, jak również ich potencjalnym współtwórcom.

 

Projekt rekomendacji Grupy Roboczej 6

Edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze.

Istnieje konieczność stworzenia płaszczyzny do prezentacji i wymiany informacji (portal, wydawnictwo), gdzie ukazywana będzie oferta edukacyjna i programowa poznańskich instytucji kultury.