Wojciech Kłosowski

Ekspert samorządowy, specjalista w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego. Doradza samorządom lokalnym w Polsce i kilku innych krajach Europy. Zajmuje się między innymi rewitalizacją obszarów miejskich, lokalnymi politykami społecznymi i strategiami rozwoju kultury. Autor i redaktor licznych publikacji z tych dziedzin, m. In. „Wyspy szans; jak budować strategie rozwoju lokalnego” i „Kierunek kultura, promocja regionów poprzez kulturę” . Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.