OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Antropologii Kultury w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kieruje także Zakładem Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu, prezes Instytutu im. Oskara Kolberga, redaktor naukowy półrocznika „Sprawy Narodowościowe”, przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika „Kultura Popularna”. Antropolog kultury, kulturoznawca i eseista; prowadzi badania nad współczesną kulturą polską, zagadnieniami anarchizmu i kontrkultury oraz kwestiami wielokulturowości i etniczności. Autor książek, m.in. „Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje” (1998), „Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury” (1999, wspólnie z W. Kuligowskim), „Asteriks w Disneylandzie” (2001), „Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność” (2004), „Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie” (2005), „Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia” (2008), „Od mowy magicznej do szumów popkultury” (2009). Jest także redaktorem i współautorem kilkunastu innych prac zbiorowych oraz autorem ponad 250 artykułów naukowych. Stypendysta Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, wykładał w Yale, Chicago i Paryżu. Interesuje się muzyką rockową, futbolem angielskim, miłośnik i znawca kryminałów. Wieloletni mieszkaniec Poznania, od 2005 roku osiadł w Milanówku. Obecnie pracuje nad książką „Utopia i bunt. Szkice z antropologii kontrkultury”.