PC

Historyk literatury XX i XXI wieku, krytyk literacki, eseista, tłumacz. Pracuje w powstałym w 2006 roku Zakładzie Antropologii Literatury (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu), od 2002 roku jest profesorem zwyczajnym. Autor ponad dziesięciu książek m.in. „Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996” (1997), „Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje” (2009); ostatnio opublikował: „Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu” (2011). Laureat wielu nagród w tym Nagrody Kościelskich i Nagrody im. Kazimierza Wyki. W latach 1997-2001 juror Nagrody literackiej Nike; powtórnie zaproszony do jury w roku 2011. Publikował m.in. na łamach „Polityki” i „Gazety Wyborczej”. Fot. Danuta Węgiel.