Olga Marcinkiewicz

Dyrektor artystyczny, niezależny kurator sztuki, koordynator międzynarodowych projektów kulturalnych, manager kultury i tłumacz. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Jej główny obszar zainteresowań to sztuka publiczna i ogólnoświatowe projekty artystyczne. Kierownik zespołu programowego Bydgoskiego Kongresu Kultury 2011.