LOGO Poznańskiego Kongresu Kultury (jpg)

Socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii kultury, związany z Instytutem Socjologii UAM w Poznaniu. Autor książek „Kultury kultury popularnej” (2006), „POPamiętanie” (2006) oraz artykułów poświęconych sztuce publicznej, kulturze popularnej i mediom. Jego obszar zainteresowań to m.in. socjologiczne analizy współczesnej kultury materialnej i wizualnej oraz socjologia sztuki. W latach 1998-2004 był kuratorem projektu Zewnętrzna Galeria AMS, poświęconej popularyzacji sztuki publicznej.