MP

Doktor nauk humanistycznych, muzykolog, menedżer projektów i instytucji kulturalnych; adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie Kulturoznawstwa oraz w Collegium Polonicum UAM-EUV; od roku 2006 wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prowadzi zajęcia m.in. z zakresu polityki kulturalnej, zarządzania w kulturze, związków zarządzania i estetyki, koordynator międzynarodowego programu studiów Master of Intercultural Communication Studies; członek zespołów badawczych, współautor strategii, ekspertyz i szkoleń dla samorządów i instytucji, autor publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzania oraz estetyki, autor monografii Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego (Poznań 2008), redaktor tomów zbiorowych poświęconych polityce kulturalnej: Instytucje upowszechniania kultury: przeżytek, czy nowa jakość (Poznań 2009), Instytucje kultury w czasach kryzysu (Poznań 2009), Strategicznie o kulturze w regionie (Poznań 2011). Współzałożyciel SOK. Samorządowego Obserwatorium Kultury i Regionalnego Obserwatorium Kultury – Centrum Badawczego UAM. Współtwórca i dyrektor organizacyjny Festiwalu Polska Akademia Gitary.