L.Biskupski_foto

Kulturoznawca, doktorant w SWPS w Warszawie, wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie. Pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi jako kurator programu naukowego.