Mergler

Zawód wyuczony i kiedyś praktykowany to inżynier telekomunikacji, jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od 1990 zajmuje się kulturą, książkami i literaturą. Wydawca pierwszego polskiego podręcznika do nauki gry na flecie podłużnym. Twórca i redaktor naczelny wydawanego w Poznaniu miesięcznika o książkach „Kurier Czytelniczy” (1994-2001). Publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Polonistyce”, „Le Monde Diplomatique”, „Bez Dogmatu”, „ResPublice Nowej”, „Angorze”, „Megaronie” i „Czytelniku”. Współredagował wrocławską Mandragorę (1983-1990). Współpracownik warszawskiego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” oraz felietonista poznańskiego „Merkuriusza”. W latach 2007-2008 twórca i dyrektor Biura Demokracji Uczestniczącej w Poznaniu, autor raportu „Poznań konfliktów” (2008) i współautor kilku publikacji zbiorowych o kulturze i życiu społecznym. Lider i współzałożyciel Stowarzyszenia My-Poznaniacy oraz Kongresu Ruchów Miejskich. Redaktor strony internetowej Stowarzyszenia.