Ewa Rewers

Profesor filozofii i teorii kultury. Od 1976 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Zakładem Kultury Miasta. Zajmuje się problemami współczesnych przestrzeni kulturowych – głównie miejskich – w ramach prowadzonych przez nią kulturowych studiów miejskich. Autorka książek poświęconych strukturalistycznym teoriom języka, przestrzeni i literatury oraz poststrukturalistycznej filozofii kultury: Społeczna świadomość językowo-artystyczna, (1991), Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury (1996), Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture (1999) oraz dwóch monografii, w których analizuje związki współczesnych przestrzeni miejskich ze sztuką: Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. (20050 oraz Miasto-twórczość. Wykłady krakowskie (2010). Redaktorka i współautorka zbiorów artykułów: Pojednanie tożsamości z różnicą? (1995), Przestrzeń, filozofia i architektura (1999),  Man within Culture at the Threshold of the 21st Century, (z J. Sójką) 2001, Nowoczesność po ponowoczesności, z G. Dziamskim (2007),.Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, z A. Skórzyńską (2010), Miasto w sztuce – sztuka miasta (2010). Redaktorka monograficznych numerów czasopism Kultura Współczesna i Przegląd Kulturoznawczy. Autorka ponad stu artykułów i rozdziałów książek opublikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych.