Anna_Giza

Socjolog, prodziekan Wydziału Filozofii i  Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Wydała m.in. „Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej” (z Mirosławą Marody i Andrzejem Rychardem, 2000), „Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej” (z Mirosławą Marody, 2004), „Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej” (2005). Specjalistka w dziedzinie kapitału społecznego, zagadnień rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej, socjologii ewolucyjnej, marketingu w perspektywie socjologicznej. Fot.Tomasz Wiech / AG (Źródło: wyborcza.pl)