Poznański Kongres Kultury jest kulminacją rocznej pracy Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury. Będzie także miejsce prezentacji wyników prac powołanych w jego ramach tematycznych Grup Roboczych, skupionych wokół następujących  zagadnień: partycypacja obywatelska w zarządzaniu kulturą, publiczna instytucja kultury i współpraca międzysektorowa, ocena i ewaluacja przedsięwzięć kulturalnych, promocja kultury oraz promocja miasta przez kulturę Infrastruktura kultury, edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze.

W ramach pracy poszczególnych Grup Roboczych dążyliśmy do wpracowania konkretnych propozycji zmian systemowych w ramach wyznaczonych obaszarów zainteresowań. Efekty naszych prac przedstawimy podczas Poznańskiego Kongresu Kultury w formie raportów oraz poddamy pod dyskusję wynikające z nich rekomendacje proponowanych zmian w ramach systemu zarządzania kulturą miasta Poznania.

W ramach ostatniego dnia Kongresu – dnia 3 grudnia 2011 roku – podczas dyskusji zatytułowanej Rekomendacje dla poznańskiej kultury chemy także wspólnie zastanowić się w jaki sposób dążyć będziemy do wdrożenia zaproponowanych na Kongresie propozycji. Poznański Kongeres Kultury postrzegamy jako jeden z etapów w procesie zmian w kulturze naszego miasta.