Poznański Kongres Kultury będzie kulminacją rocznej pracy Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury. Podczas Kongresu zaprezentowany zostanie zestaw rekomendacji stanowiących podstawy rozwoju poznańskiej kultury. Ponadto złożą się na niego wykłady, dyskusje kontekstowe oraz towarzyszący mu program artystyczny.

Całość zwracać ma uwagę na zmianę paradygmatu funkcjonowania kultury, w ramach którego wieloznaczność idei „prawa do kultury” oraz „kultury uczestnictwa” wybrzmieć ma zarówno w kontekście nowego definiowania fenomenu zarówno uczestnictwa w kulturze, jak i obywatelskiej partycypacji w procesach zarządzania, aktywnego udziału mieszkańców w sferze publicznej. 

Powołanie Sztabu Antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury z udziałem przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, artystów i mieszkańców, przy współpracy ze strony władz miasta i regionu, ma na celu wypracowanie zmian systemowych w obszarze kultury, polegających głównie na uspołecznieniu procesów zarządzania. Aby tego dokonać podjęliśmy się przygotowania Poznańskiego Kongresu Kultury, podczas którego zaprezentujemy wyniki naszej pracy. 

Powołanie Sztabu Antykryzysowego to przejście do kreatywnej ofensywy, za którą stoi konkretny, długofalowy cel. Wszyscy jesteśmy niezadowoleni ze stanu w jakim znalazła się poznańska kultura. Dlatego w oparciu o obywatelskie zaangażowanie, badania oraz doświadczenia innych, chcemy wypracować nowe rozwiązania, które będą dotyczyły całego obszaru kultury. Chcemy zrobić to wspólnie dlatego zapraszamy do spotkania podczas Poznańskiego Kongresu Kultury, który odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2011 roku, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, ul. H. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Rejestracja jest bezpłatna i  otwarta dla wszystkich zarejestrowanych.