Poznański Kongres Kultury jest kulminacją rocznej pracy Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury. Będzie także miejscem prezentacji wyników prac powołanych w jego ramach tematycznych Grup Roboczych, skupionych wokół następujących  zagadnień: partycypacja obywatelska w zarządzaniu kulturą, publiczna instytucja kultury i współpraca międzysektorowa, ocena i ewaluacja przedsięwzięć kulturalnych, promocja kultury oraz promocja miasta przez kulturę Infrastruktura kultury, edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze.

Zadaniem każdej z Grup Roboczych – poza przygotowaniem szeregu rekomendacji – jest także przygotowanie raportu dotyczącego wybranego obszaru zainteresowań, na który składać się będą z jednej strony diagnoza stanu obecnego, z drugiej natomiast wnioski oraz wynikające z nich rekomendacje zmian.

REKOMENDACJE DODATKOWE / Poznańskiego Kongresu Kultury / PKK_Rekomendacje dodatkowe Sztabu

PEŁEN PAKIET REKOMENDACJI / POZNAŃSKIEGO KONGRESU KULTURY / Poznanski Kongres Kultury

GR 1 / Partycypacja obywatelska w zarządzaniu kulturą / PKK_Raport Grupy Roboczej_1

GR 2 / Publiczna instytucja kultury oraz współpraca międzysektorowa / PKK_Raport Grupy Roboczej_2

GR 3 / Ocena jakościowa oraz ewaluacja działalności kulturalnej / PKK_Raport Grupy Roboczej_3

GR 4 / Kultura jako element promocji miasta oraz promocja kultury / PKK_Raport Grupy Roboczej_4

GR 5 Infrastruktura kultury oraz wieloletni plan inwestycyjny PKK_Raport Grupy Roboczej_5

GR 6 Edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze / PKK_Raport Grupy Roboczej_6