W ramach prac Grup Roboczych Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury oraz przygotowań do Poznańskiego Kongresu Kultury przeprowadzone zostały badania dotyczące istotnych obszarów z dziedziny prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej oraz uczestnictwa w kulturze mieszkańców miasta. Wspomniane prace badawcze stanowiły podbudowę przygotowywanych raportów oraz rekomendacji Grup Roboczych. Wyniki wszystkich przeprowadzonych badań zostaną opublikowane na stronie internetowej Kongres oraz zaprezentowane podczas trzeciego dnia Poznańskiego Kongresu Kultury w ramach prezentacji „Diagnoza dla kultury”.

RAPORT BADAWCZY / NOWOCZESNA INSTYTUCJA KULTURY / pobierz /

Badania przeprowadzone wśród dyrektorów poznańskich instytucji kultury miały na celu charakterystykę placówek prowadzących szeroko pojętą działalność publiczną w sferze kultury oraz próbę odpowiedzi na pytanie jaka powinna być, czym powinna się odznaczać „nowoczesna” instytucja kultury. Badania przeprowadzone zostały w ramach współpracy z Instytutem Socjologi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w z Poznaniu. Raport z badań przygotowali: Anna Datko i Ryszard Necel.

RAPORT BADAWCZYMIERZENIE KULTURY W POZNANIU pobierz /

Badanie przeprowadzone zostało w ramach prac Grupy Roboczej 5: Infrastruktura kultury przez kilkunastoosobową grupę wolontariuszy. Badanie prowadzone było od lipca do października 2011 roku. Badanie koordynowała oraz raport z badań przygotowała Magda Adamska.

RAPORT BADAWCZY DIAGNOZA DLA KULTURY / pobierz/

Celem badania „Poznańska Kultura w oczach środowiska menadżerów kultury, twórców oraz uczestników” była rekonstrukcja opinii poznańskiego środowiska kulturalnego o stanie kultury w Poznaniu. Materiał badawczy został zgromadzony poprzez technikę nazywaną zogniskowanymi wywiadami grupowymi, które odbyły się w październiku i listopadzie 2011 roku. Badanie przeprowadził oraz raport badawczy sporządził członek Instytutu Socjologii UAM prof. Krzysztof Podemski. Badania zostaną zaprezentowane podczas ostatniego dnia Poznańskiego Kongresu Kultury, dnia 3 grudnia 2011 roku.