>>>>> WARSZTAT LEGISLACYJNY Ustawa o dostępie do informacji publicznej

wtorek, 15 listopada 2011, godz. 10:00-16:00, CK Zamek, Sala Audiowizualna.

Warsztat jest jednym z wydarzeń zapowiadających Poznański Kongres Kultury, 1-3 grudnia 2011, PAN w Poznaniu. Organizatorem Kongresu jest Sztab antykryzysowy na rzecz poznańskiej kultury. Warsztat jest prowadzony aktywnymi metodami. Zachęcamy do uczestnictwa szczególnie osoby, które nie mają dużego doświadczenia w temacie dostępu do informacji. Spotkanie poprowadzi prawnik – Krzysztof Izdebski, który udziela porad prawnych w Pozarządowym Centrum DiP. Nasze podejście zawsze dotyczy perspektywy obywatela (podmiotu uprawnionego), a nie administracji (podmiotów zobowiązanych).

W programie zajmujemy się następującymi tematami:

* czym jest informacja publiczna,

* jakie ma znaczenie dla życia każdego i każdej z nas,

* kto musi ją udostępniać,

* kto może wnioskować o informację,

* jakie są ograniczenia w dostępie do informacji,

* jakie obowiązują w tej kwestii procedury (w tym roku z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizowania ustawy o dostępie do informacji publicznej).

PROWADZENIE: Krzysztof Izdebski - prowadzi szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w ramach Pozarządowego Centrum DIP, jak też dla innych organizacji, w tym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Współautor internetowego kursu na temat dostępu do informacji publicznej. Przygotowuje opinie SLLGO w zakresie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stale się kształci uczestnicząc w konferencjach, sprawach sądowych i rozwiązując przypadki napływające do Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w warsztatach pod adresem: biuro@poznanski-kongres-kultury.org


>>>>> WARSZTAT LEGISLACYJNY Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

środa, 16 listopada 2011, godz. 10:00-16:00, Sala Audiowizualna CK Zamek

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia25 października 1991 r. została znowelizowana (uchwalona nowelizacja) 31 sierpnia 2011 r. Zmiany ustawy wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r. Zmiany ustawy mają na celu „uelastycznić” i unowocześnić działalność kulturalną, biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość, rozwój i oczekiwania społeczne względem kultury i instytucji kultury. Nowelizacja ustawy ma na celu ułatwić działania w obszarze kultury, zniwelować ograniczenia i bariery, a także ułatwić kwestie związane z interpretacją przepisów.

Proponowane rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie instytucji kultury i spowodować bardziej efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną. Warsztaty mają pomóc zrozumieć te zmiany i intencje ustawodawcy. Podczas warsztatów przeprowadzona zostanie analiza, także porównawcza, nowych regulacji.

PROWADZENIE: dr Joanna Hołda – doktor nauk prawnych, menadżer kultury, nauczyciel akademicki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Wydziału Pedagogiki Psychologii UMCS w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie. Pracuje w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie. Od 2010 r. w zarządzie lubelskiej Zachęty. Jest autorką i współautorką publikacji m. in. z zakresu prawa własności intelektualnej, praw człowieka, prawa kultury i sztuki.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w warsztatach pod adresem: biuro@poznanski-kongres-kultury.org