LOGO Poznańskiego Kongresu Kultury (jpg)

SPOTKAJMY SIĘ NA POZNAŃSKIM KONGRESIE KULTURY

1-3 grudnia 2011   Polska Akademia Nauk, ul. Wieniawskiego 17/19

Poznański Kongres Kultury jest miejscem otwartego spotkania ludzi, dla których kultury jest ważna. Nie dzielimy uczetników na gości, słuchaczy czy organizatorów. Zapraszamy wszystkich to współuczestnictwa w debacie i współtworzenia wydarzeń Kongresowych. Każdy może stać się uczestnikiem Kongresu i wziąć aktywny udział w spotkaniach przedkongresowych. Każdy, kto zarejestruje swój udział w Kongresie staje się pełnoprawnym uczestnikiem Kongresu i otrzyma komplet materiałów informacyjnych dotyczących wydarzenia.

>>> Zarejestruj się