62 Kongres Kultury, Dzien 1 , Fot. M.Zakrzewski

Stało się! Sztab antykryzysowy na rzecz poznańskiej kultury został rozwiązany.

Były słowa, teraz czas na liczby. Przez rok działalności Sztab skupił 175 osób zainteresowanych stanem poznańskiej kultury. Wykonaliśmy tysiące godzin pracy społecznej. Przez 365 dni odbyło się 55 zebrań: walnych i grupowych organizacyjnych, merytorycznych i budżetowych. Powstało sześć tematycznych Grup Roboczych, które spotkały się 110 razy. Pracowało w nich łącznie kilkadziesiąt osób.

W ramach przygotowań do Poznańskiego Kongresu Kultury zorganizowaliśmy 14 spotkań, w tym 4 dyskusje publiczne, 4 warsztaty (głównie o tematyce prawnej) i 6 spotkań w ramach otwartych konsultacji rekomendacji. Zainteresowaliśmy nimi 300 uczestników.

A pod koniec rocznej pracy dyskutowaliśmy w ramach 3-dniowego Poznańskiego Kongresu Kultury. Wzięło w nim udział blisko 600 uczestników, w tym przedstawiciele instytucji kulturalnych, władz miasta, mediów, artyści, menedżerowie, animatorzy i uczestnicy wydarzeń kulturalnych. Zaprezentowaliśmy 50 rekomendacji dla poznańskiej kultury na 220 stronach badań i raportów.