35 Kongres Kultury, Dzien 3 , Fot. M.Zakrzewski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ostatnia konferencja prasowa Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury odbędzie się w Klubokawiarni Meskalina 8 grudnia (czwartek), o godz. 12.00.

8 grudnia 2011 roku Sztab antykryzysowy na rzecz poznańskiej kultury przestanie istnieć. Powstał równo rok temu jako oddolny ruch obywatelski skupiający przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, artystów i mieszkańców. Jego powołanie wynikało z niezadowolenia ze stanu, w jakim znalazła się poznańska kultura, a celem miało być wypracowanie konkretnych rozwiązań systemowych, zmierzających do poprawy sytuacji. W tę pracę zaangażowało się aktywnie kilkadziesiąt osób.

Podczas Poznańskiego Kongresu Kultury (1-3 grudnia) zaprezentowaliśmy, jako efekt pracy sześciu Grup Roboczych, pakiet kilkudziesięciu rekomendacji  dotyczących różnych sfer kultury – od edukacji po ewaluację, od promocji po infrastrukturę, czy wreszcie, a może przede wszystkim, od publicznej instytucji kultury po uspołecznienie procesów zarządzania kulturą. Cel został osiągnięty.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że to dopiero początek długiej drogi. Nie wyobrażamy jej sobie bez udziału znacznie większej niż dotąd reprezentacji środowisk żywotnie zainteresowanego kulturą w naszym mieście. Kryzys się nie skończył, wykonaliśmy zaledwie pierwszy krok na drodze wyjścia z niego. Mamy nadzieję, że był to krok znaczący, ale dalszą debatę oraz pracę nad wdrożeniem rekomendacji przenosimy do postulowanego przez nas Otwartego Forum Kultury. Otwartego nie tylko nominalnie – autentyczna reforma kultury i zarządzania kulturą nie powiedzie się bez aktywnego zaangażowania licznego grona wszystkich zainteresowanych.

Pierwsze spotkanie OTWARTEGO FORUM KULTURY odbędzie się 17 grudnia o godz. 17.00, w Galerii Miejskiej Arsenał, ul. Stary Rynek 3

Zapraszamy! Przed nami jeszcze dużo pracy.