21 listopada >>> godz. 18:00 >>> Muzeum Narodowe w Poznaniu

Edukacja kulturalna jest pojęciem bardzo szerokim i coraz częściej stawianym jako kluczowe w funkcjonowaniu instytucji kultury. Debata pozwoli nazwać podstawowe nurty dziedziny i zdiagnozować problemy, z którymi edukacja się boryka. Udział w dyskusji wezmą osoby, które w różny sposób i w różnych środowiskach realizują założenia nowoczesnej edukacji kulturalnej. Pragniemy, aby spotkanie było mocnym głosem i otworzyło przestrzenie do dyskusji wśród odbiorców, animatorów i twórców kultury.

w dyskusji udział wezmą eksperci: Marta Białek, Barbara Markowska, Elżbieta Sala, Marcin Szeląg. prowadzenie: Maciej Szymaniak